Bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia

O dwa miesiące dłużej, czyli do końca maja br. dzieci i młodzież do lat 16 mogą bezpłatnie podróżować komunikacją miejską na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, po tym terminie przejazdy będą możliwe tylko z kartą ŚKUP z zakodowaną 100% ulgą uczniowską, która już dziś obowiązuje dla gmin metropolii.

W przypadku gmin spoza metropolii, w tym Gminy Ornontowice zakodowanie 100% ulgi będzie możliwe po podpisaniu z KZK GOP Katowice umowy na wykup usługi polegającej na wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów. Dlatego też na dzień dzisiejszy mieszkańcy Ornontowic mogą składać wnioski o wydanie karty ŚKUP ale bez zakodowania 100% ulgi. Obecnie ustalane jest ostatecznie brzmienie umowy pomiędzy KZK GOP Katowice a Gminą Ornontowice. O terminie podpisania umowy i tym samym uruchomieniu 100% ulgi dla dzieci z Ornontowic poinformujemy Państwa na stronie internetowej.

Informacje – KARTA ŚKUP:

Potwierdzenie zamówienia karty należy zachować w pliku elektronicznym na komputerze i/lub wydrukować. Będzie ono potrzebne, jeżeli w trakcie odbioru karty pojawią się niezgodności danych lub karta nie zostanie dostarczona.

Przypominamy, że przy odbiorze karty niezbędne jest okazanie legitymacji szkolnej (na tej podstawie następuje weryfikacja poprawności danych na karcie – w tym ulgi). Wybór miejsca odbioru zależy tylko i wyłącznie od pasażera. Na stronie internetowej znajduje się wykaz Punktów Obsługi Klienta www.portal.kartaskup.pl, w których można złożyć wnioski lub odebrać karty ŚKUP.