Informacja w sprawie Zarządzenia dotyczącego tzw. dni smogowych

Źródło: https://www.mzk.pl/informacje-w-sprawie-zarzadzenia-dotyczacego-tzw-dni-smogowych/

Miejski Zarząd Komunikacji informuje, że w dniu 12.01.2018 r. podpisane zostało tzw. Porozumienie smogowe z udziałem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz organizatorów transportu publicznego.

W oparciu o wyżej wymienione porozumienie Prezydent Miasta Tychy wydał w dniu 15.01.2018 r. Zarządzenie zgodnie z którym w dniach smogowych osoby, które okażą przy kontroli biletów dowód rejestracyjny samochodu osobowego mogą podróżować za darmo autobusami i trolejbusami MZK Tychy wraz z jedną osobą towarzyszącą. Komunikat w tej sprawie będzie ogłaszany każdorazowo na stronie internetowej MZK Tychy z jednodniowym wyprzedzeniem w oparciu o otrzymaną prognozę.