Godzina dla Ziemi – 24 marca

24 marca o godzinie 20:30 miliony ludzi na całym świecie zgaszą światła na symboliczną godzinę, aby dać wyraz troski o przyszłość naszej planety.

W Polsce w tym roku akcja odbędzie się pod hasłem „Ratujmy serce Karpat” i dotyczyć będzie ochrony Puszczy Karpackiej.

Gmina Ornontowice włącza się do akcji gasząc oświetlenie następujących obiektów:

– Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Akacjowej 1a,

– Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Okrężnej 6,

– Świątynia Dumania – Park Archanioła przy ul. Orzeskiej,

– obiekt Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, światła obrysowe sali gimnastycznej oraz oświetlenie wejścia do budynku byłego gimnazjum przy ul. Zwycięstwa 7.

Zachęcamy także mieszkańców do włączenia się w akcję. W tym celu wystarczy zarejestrować się na stronie http://www.godzinadlaziemi.pl/ i wyłączyć światło na jedną, symboliczną godzinę!