Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje sesję Rady Gminy w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu porządek