Informacja z ZUS: E-składka

Informacja z ZUS:

Już od trzech miesięcy przedsiębiorcy w rozliczeniach z ZUS korzystają ze swojego indywidualnego numeru rachunku składkowego. E-składka, czyli nowy sposób opłacania składek, spowodował, że przelewy na konta ZUS wpływają niemal całkowicie bez błędów. W województwie śląskim od początku roku tylko 5 przedsiębiorców pomyliło się przy wpłacaniu składek do ZUS.

W ubiegłym roku w całym kraju płatnicy składek średnio miesięcznie popełniali 23 tys. błędów w przelewach. W każdym takim przypadku trzeba było prowadzić postępowanie wyjaśniające. Od momentu wprowadzenia e-składki liczba błędnych przelewów znacznie się zmniejszyła. W styczniu do ZUS wpłynęły jedynie 42 błędne przelewy, w marcu już tylko 28. W województwie śląskim od początku roku do końca marca na 818 251 wpłat było tylko 5 pomyłek, które wynikały m.in. z tego, że przedsiębiorca wpisał zamiast swojego NIP- NIP innego członka rodziny, który również prowadzi firmę. – Inny przypadek to Spółka Cywilna, która opłaciła składkę na numer rachunku składkowego (NRS) wspólnika lub odwrotnie i składa wniosek o przeksięgowanie z NIP-u Spółki na NIP wspólnika i odwrotnie. Po wprowadzeniu e-składki nie odnotowano wpłat niezidentyfikowanych – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Od 1 stycznia wszystkie składki przedsiębiorca opłaca jedną wpłatą na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Kwotę przelewu ZUS księguje, rozlicza i automatycznie przekazuje do odpowiedniego funduszu. – Dla każdego płatnika składek istotna jest bieżąca informacja o tym, w jaki sposób rozliczone zostały dokonane przez niech wpłaty, dlatego też takie informacje mogą uzyskać u doradcy płatnika składek , który jest dostępny we wszystkich oddziałach ZUS – wyjaśnia rzeczniczka.

Informacje o podziale wpłaty oraz o saldzie udostępnione są również na Portalu Usług Elektronicznych. Można je także uzyskać w Centrum Obsługi Telefonicznej.

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział ZUS w Rybniku

Reymonta 2, 44-200 Rybnik

tel. (32) 439-11-61

502 006 835