Komunikat dot. zagrożenia afrykańskim pomorem świń

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), wystąpiła konieczność podjęcia działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia.

Z uwagi na powyższe, Urząd Gminy Ornontowice zwraca się z prośbą do mieszkańców o niezwłoczne zgłoszenie przypadków znalezienia padłych dzików do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie na nr tel. (32) 326-04-30 lub 798 717 178; e-mail pczk@mikolow.starostwo.gov.pl.

Inspektor ds. OC i BM