Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa, etap I: Odcinek od nr 137 do nr 91

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2018r. została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa, Etap I: Odcinek od nr 137 do nr 91 (do ul. Kwiatowej).

Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej o długości 475mb i szerokości 2m.

Termin wykonania zadania: do 31.07.2018r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.