LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W PROJEKCIE „SŁONECZNA GMINA ORNONTOWICE”

W załączeniu publikujemy listę osób, zakwalifikowanych w projekcie “Słoneczna Gmina Ornontowice”:
Lista osób Słoneczna Gmina

Zgodnie z regulaminem mieszkańcy, którzy zostali ujęci na liście, a dotychczas nie podpisywali umowy przedwstępnej, zobowiązani są do jej zawarcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy. Umowę należy złożyć w 2 egzemplarzach w p. 113 Urzędu Gminy w terminie do 25 kwietnia 2018 r. W przypadku braku możliwości wydrukowania umowy można pobrać druk w Urzędzie i wypełnić na miejscu.