Trwają konsultacje w sprawie Metropolii

26 kwietnia rozpoczęły się ornontowickie konsultacje z mieszkańcami w sprawie dołączenia naszej gminy do powstałej w 2017 roku w województwie śląskim Metropolii.

W związku z wejściem w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, każda gmina, mająca wejść w skład związku, jest zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród swoich mieszkańców. Celem tych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat przystąpienia gminy, którą zamieszkują do związku metropolitalnego.

W Ornontowicach proces konsultacyjny będzie trwał od 26 kwietnia do 9 maja 2018 r.

Każdy pełnoletni mieszkaniec naszej gminy może odpowiedzieć na następujące pytanie:

Czy jest Pani/Pan za wejściem gminy Ornontowice w skład Związku Metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”?

W konsultacjach można wziąć udział:

 • elektronicznie: przesyłając skan wypełnionego formularza na adres: konsultacje@ornontowice.pl

 • w formie tradycyjnej: za pomocą formularza papierowego, który można pobrać w Urzędzie Gminy (portiernia) lub w Gminnej Bibliotece Publicznej (wypożyczalnia).

  Wypełnione formularze należy wrzucać do oznakowanych urn w Urzędzie Gminy (portiernia) i Gminnej Bibliotece Publicznej (wypożyczalnia).

Czym jest związek metropolitalny?

To ścisła współpraca pomiędzy gminami i miastami z województwa śląskiego. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa i działaniu wszystkich zaangażowanych gmin daje szansę na stworzenie ośrodka metropolitalnego, który będzie definiował cały region i oddziaływał na kraj. Wykorzystajmy tę szansę, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę.

Jakie są korzyści z powołania Związku?

 • lepsze wykorzystanie potencjału miast,

 • zrównoważony rozwój regionu,

 • dodatkowe wpływy z budżetu państwa,

 • oszczędności, wynikające z centralizacji procesów,

 • realizacja projektów wspólnych, wykraczających poza granice i możliwości poszczególnych miast,

 • profesjonalne zarządzanie,

 • integracja i rozwój transportu publicznego.

Jakie są zadania Związku?

 • publiczny transport zbiorowy – dobrze zorganizowany transport to nie tylko jeden bilet na pociąg, autobus i tramwaj, to także rozwój infrastruktury,

 • kompleksowy i wszechstronny rozwój obszaru metropolitalnego,

 • polityka przestrzenna – między innymi dzięki sprawnemu transportowi – planowanie inwestycji gospodarczych, sportowych i kulturalnych tak, aby w sposób zrównoważony zaspokajały potrzeby mieszkańców metropolii,

 • promowanie, w kraju i za granicą, wszelkich walorów metropolii – gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, przyrodniczych,

 • inne zadania, zlecane przez gminy, które związek może wykonywać tworząc porozumienia lub powołując nowe podmioty.

  Więcej informacji na stronie internetowej Metropolii Silesia.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach

 

Do pobrania:
ulotka informacyjna
Zarządzenie Wójta Gminy
formularz konsultacyjny