Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie przy ul. Hubera 4 w sali numer 1 odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami, na którym zostaną omówione zmiany w podatku od towarów i usług w 2018r., a w szczególności przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności.

Urząd Skarbowy w Mikołowie
ul. Hubera 4
43-190 Mikołów
tel.: +48 32 3246 233