Kampania społeczna “Mam czas rozmawiać”

Informacja z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach dot. kampanii społecznej o charakterze edukacyjno-profilaktycznym “Mam czas rozmawiać”.

Kampania pod hasłem: „Mam czas rozmawiać” (#mamczasrozmawiac)  powstała, by stać się  inspiracją do podjęcia w rodzinie dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu.

Pierwsza edycja kampanii została przeprowadzona w listopadzie 2017 roku.

Model kampanii w roku 2018, kładzie szczególny nacisk na promowanie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy matkami a córkami, na temat konieczności testowania w kierunku HIV.

Informacja o kampanii

Plakat

Mam czas rozmawiać 2018