Dziękujemy za udział w ankiecie!

Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety badającej preferencje i oczekiwania Mieszkańców w związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Ornontowice na lata 2018-2025.

Ankieta była dostępna w terminie 29.06 do 9.07.2018 r. i wzięło w niej udział 91 respondentów.

Wyniki ankiety będą stanowiły jedną z podstaw budowania nowej Strategii Rozwoju Gminy.