Informacja z Urzędu Statystycznego

W ramach informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach, przekazujemy w załączeniu plakat o badaniu ankietowym przeprowadzanym w gospodarstwach domowych o symbolu PKZ (Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych) w dniach 2 – 20 lipca 2018 r.