Nagroda dla Gminy Ornontowice w kategorii Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni dla przedsięwzięcia pn. „Świątynia Dumania – tematyczny park Archanioła w Ornontowicach”.

Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Ornontowice informuje, że Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz ze Związkiem Miast Polskich zorganizowało XII edycję konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Do I etapu Konkursu zgłoszono przedsięwzięcie pn. „Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach”. W wyniku kwalifikacji w I etapie XII edycji konkursu TUP do nagrody nominowano między innymi „Świątynię Dumania”.

Podstawowe kryteria oceny zgłaszanych przestrzeni odnosiły się do kreowania ładu przestrzennego oraz podnoszenia atrakcyjności danego miejsca. Organizatorzy docenili rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, ochronę walorów przyrodniczych oraz podkreślanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni, zarówno trwałymi środkami architektonicznymi, jak i oświetleniem, czy innymi formami oddziaływania na percepcję krajobrazu. Ponadto uwagę zwrócono na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych.

W bieżącym roku nagrody przyznano w trzech kategoriach: Miejska przestrzeń publiczna, Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni, Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni. Jury przyznało także Grand Prix. Otrzymane nagrody przedstawiają się następująco:

1. Miejska przestrzeń publiczna:
Przestrzeń publiczna na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem w Rybniku

2. Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni:
Park Stacja-Wisła przy ul. Zabłocie w Krakowie

3. Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni:
Świątynia Dumania – tematyczny park Archanioła w Ornontowicach

GRAND PRIX
Bulwary Wiślane w Warszawie od mostu Śląsko – Dąbrowskiego do mostu Świętokrzyskiego

Ceremonia wręczenia nagród w konkursie organizowanym wspólnie ze Związkiem Miast Polskich odbyła się 22 czerwca w czasie Kongresu Urbanistyki Polskiej w Gdyni.