Informacje z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach przy ul. Żabik 9 lok. 9 informuje, iż w Ośrodku przyjmowane są wnioski na:

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018 / 2019

  • świadczenie dobry start (300+)
  • świadczenie wychowawcze (Program 500+)
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego
  • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Od 1 lipca 2018 r. wnioski można składać elektronicznie za pomocą:

  • bankowości elektronicznej – najprostszy sposób – czyli po zalogowaniu się na stronę swojego banku należy wejść w zakładkę 500 + lub 300 + wypełniamy formularz i wysyłamy do GOPS Ornontowice,
  • portalu Emp@tia (serwis zewnętrzny) posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP
  • PUE ZUS 

Więcej informacji na stronie: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-nakowosc-elektroni/

Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski można składać papierowo w następujących godzinach:

Poniedziałek : 8:00 – 14:30
Wtorek : 8:00 – 14:30
Środa : 8:00 – 16:30
Czwartek : 8:00 – 14:30
Piątek: Wnioski nie będą przyjmowane

Wzory wniosków na świadczenia są do pobrania na stronie MRPiPS:
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/