Prace przy akacjach na ul. Działkowej

W dniu 14 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Ornontowice podpisał umowę na wykonanie prac polegających na usunięciu posuszu tj. suchych gałęzi i konarów z koron 27 drzew rosnących po obu stronach ul. Działkowej w Ornontowicach, na odcinku od ul. Orzeskiej do wjazdu na osiedle przy ul. Akacjowej. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Konserwacji Zieleni RADPOL Sp. z o.o., wyłonione w drodze zapytania ofertowego. Rozpoczęcie prac zaplanowano na 30 sierpnia 2018 r. i zgodnie z umową zakończone muszą być do 11 września 2018 r. . Prosimy użytkowników drogi – ul. Działkowej o zachowanie ostrożności w obrębie prowadzonych prac.