UWAGA – roboty drogowe przy ul. Zwycięstwa

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż od środy 5 września br. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego przy ul. Zwycięstwa w rejonie ul. Pośredniej (ruch wahadłowy), związana z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni sięgacza ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39.

W związku z powstałymi utrudnieniami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.