Akademia Teatru Naumionego – trwają zapisy

Z początkiem roku szkolnego rusza nowy sezon Akademii Teatru Naumionego. Akademia to cykl całorocznych zajęć dla dzieci w wieku 7-14 lat. Pod okiem artystów i instruktorów dzieci kształciły będą umiejętności aktorskie, śpiewu i tańca ludowego. Intencją zajęć jest także zaszczepienie poszanowania dla tradycji w najmłodszym pokoleniu, aby to ono mogło pielęgnować dalej to, co najpiękniejsze w kulturze Ornontowic. Spotkanie informacyjne Akademii odbędzie się 5 września 2018r. (środa) w sali Teatru Naumionego (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach).