Informacja nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 14 września 2018 r.

Informacja z Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 

W dn. 14 września 2018 r. w Bytomiu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas posiedzenia zostało przyjęte stanowisko dotyczące konieczności wprowadzenia zmian prawnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Uzgodniono i przyjęto również stanowisko w zakresie wprowadzenia odrębnej taryfy dla jednostek ochotniczych straży pożarnej, w celu obniżenia wysokich kosztów energii oraz stanowisko dotyczące zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Członkowie Zarządu dyskutowali w trakcie posiedzenia nt. stanu przygotowań do organizacji zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem prowadzonych rozmów była też akcja symbolicznego nasadzenia drzew w województwie śląskim, której celem jest uhonorowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Zarząd  Związku. W jego ramach w kilkuset miejscach w 41 gminach województwa śląskiego od początku września br. są sadzone drzewa. Na rzecz tej akcji Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach przekazała nieodpłatnie 400 sadzonek drzew. Inicjatywa ta wpisuje się ogólnopolskie obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W dn. 14 września 2018 r. odbyło się też wspólne posiedzenie Zarządów Związku Miast Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie debatowano m.in. nt. nowelizacji ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej oraz systemu wyrównawczego. Ustalono, że w najbliższych tygodniach zostanie przygotowane stanowisko Zarządów obu Związków ws. Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych oraz propozycji zmian systemu wyrównawczego (w odniesieniu do założeń przygotowanych przez Bank Światowy z końcem sierpnia 2018 r.). Wspólne posiedzenie zostało poprzedzone nasadzeniem 10 dębów w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla w Bytomiu, co stanowiło element wyżej wspomnianej akcji związanej z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Ferdynand Morski
Dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
tel.: 32 25 11 021, fax.: 32 25 10 985
www.silesia.org.pl 

 komunikat prasowy posiedz. Zarządu Związku 14 09 2018 wf

Zdjęcia: archiwum ŚZGiP