Planowane wyłączenia energii elektrycznej

TAURON informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

Ornontowice: Kolejowa 145 do 195, 94 do 140; Zwycięstwa 226 do 250, 173 do 205; Okrężna; Zwycięstwa 206 do 222, 159 do 171; Chudowska 45.
Rozpoczęcie: 2018-09-24 09:00
Zakończenie: 2018-09-24 12:00

KONTAKT:

991 – Dla dzwoniących z obszaru działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.; bezpłatnie, całodobowo.

32 303 0 991 – Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.; połączenia płatne wg stawek operatora, całodobowo.

https://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia