“Mirabelka-kiełkująca historia w 100licy” na stulecie Niepodległości

W ramach oficjalnych obchodów stulecia Niepodległości, Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach bierze udział w inspirującej akcji czytelniczej organizowanej przez Lustro Biblioteki „Mirabelka-kiełkująca historia w 100licy”. W jej ramach zorganizowane zostaną warsztaty na podstawie książki „Mirabelka” Cezarego Harasimowicza.

W dniach 2-5 października 2018 r. w bibliotece zorganizujemy warsztaty czytelniczo-plastyczne dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. Na podstawie czytanych fragmentów książki „Mirabelka” Cezarego Harasimowicza uczestnicy poznają historię drzewka. Potem dzieci będą miały możliwość odpowiadania własnymi słowami na pytania prowadzącego, dotyczące przerabianej treści. Następnie wezmą udział w działaniach plastycznych, podczas których wykonają z bibuły owoce mirabelki i wspólnie umieszczą je na wcześniej przygotowanym drzewku. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy Dyplom za udział w warsztatach i zakładkę do książki. Do przeprowadzenia warsztatów wykorzystamy wybrane elementy scenariusza „Mirabelka-kiełkująca historia”.

Celami akcji są:
– promocja czytelnictwa;
– rozbudzanie zainteresowania historią Polski;
– zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z wojną;
– włączenie społeczności do świętowania 100-lecia Niepodległości.

Link do wydarzenia na oficjalnej stronie akcji: niepodlegla.gov.pl   |    niepodlegla.gov.pl/ornontowice