Grunty dla Gminy

W dniu 9 października 2018 roku Wójt Gminy podpisał umowę w formie aktu notarialnego na podstawie którego Gmina Ornontowice, w drodze darowizny, otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju 7 nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne tj. część ul. Bukowej i Żabik, część ul. Kolejowej oraz część ulicy Słonecznej.