I stopień zagrożenia antyterrorystycznego ,,ALFA” – informacja

Informujemy mieszkańców gminy, że ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w czasie obrad 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu
(COP 24) od północy z dnia 25 na 26 listopada w woj. śląskim oraz m. Kraków obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia antyterrorystycznego ALFA. Wszystkie niepokojące sygnały należy zgłaszać policji za pośrednictwem nr 112 lub 997.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Pierwszy stopień alarmowy ALFA będzie obowiązywał przez okres trwania COP 24 – od 26 listopada do 15 grudnia.

Zarządzenie nr 215 Prezesa Rady Ministrów: P-121-212-18 zarz. nr 215 PRM 2018 stopień alarmowy