Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ornontowice w okręgu wyborczym nr 11

Informujemy mieszkańców Gminy Ornontowice, że w dniu 13 listopada br. Wojewoda Śląski wydał Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ornontowice w okręgu wyborczym Nr 11. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 20 stycznia 2019 r. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z kalendarzem wyborczym. Informacje dotyczące organizacji wyborów są na bieżąco umieszczane na tablicy ogłoszeń przy ulicy Zwycięstwa 7b (obok boiska GKS Gwarek) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ornontowice: https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/19668196

Do pobrania:

Zarządzenie nr 407/18 Wojewody Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ornontowice w okręgu wyborczym nr 11: Zarządzenie Wojewody

Zarządzenie Nr 0050.0003.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ornontowice w dniu 20 stycznia 2019 r.: Zarządzenie_obwieszczenia wyborcze