Informacja dot. spraw związanych z gospodarką odpadami

Od 1 listopada br. wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami należy zgłaszać w Referacie Gospodarki Odpadami pod nr tel: (32)  330-62-35; (32) 330-62-36 oraz mailowo pod adresem: michal.cieply@ornontowice.pl, joanna.zyszka@ornontowice.pl.

W związku z zaistniałą zmianą, przy dokonywaniu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jako odbiorcę w tytule przelewu należy podawać: Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice. Numery indywidualnych kont pozostają bez zmian.

Referat Gospodarki Odpadami – Urząd Gminy Ornontowice, III piętro, pok. nr 412.