Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż zakończyły się prace związane z Przebudową sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa, etap III oraz ul. Solarnia, etap II).

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej obejmowała budynki o numerach od 183 do 189 o łącznej długości sieci 403mb oraz 3 hydranty nadziemne. Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Solarnia obejmowała odcinek o dł. 143mb wraz z 1 hydrantem nadziemnym począwszy od ul. Zachodniej.

W związku z prowadzoną inwestycją dziękujemy wszystkim Mieszkańcom oraz osobom przyjezdnym za wyrozumiałość, cierpliwość oraz za zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.