Informacja o badaniu ankietowym

Urząd Skarbowy informuje o badaniu ankietowym przeprowadzanym w dniach 5 – 20 listopada 2018 r. w gospodarstwach indywidualnych o symbolu R-r-pw  (Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych).

r-r-pw2018