Krajowe ćwiczenia RENEGADE-SAREX 18/II

Informujemy, że w dniach 14-15 listopada br. (termin zapasowy 16 listopada br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia  RENEGADE -SAREX 18/II. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia  przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty  oznaczający odwołanie alarmu.