Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Ornontowice

W dniu 20.11.2018 r. Wójt Gminy Ornontowice podpisał zarządzenia, przedmiotem których jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice następujących projektów:

• “Program Słoneczna Gmina II”,
• “Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach”,
• “Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice”,

ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnych opinii przez mieszkańców na formularzu konsultacyjnym, które zostaną udostępnione w dniu 27.11.2018 r. na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy.