Złote Gody

15 listopada 2018 r. w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach jedenaście par małżeńskich świętowało półwiecze swego pożycia.

Złote Gody obchodzili Państwo Danuta i Norbert Adamczyk, Teresa i Zbigniew Aleksander, Leokadia i Marian Bernaccy, Krystyna i Józef Janowicz, Janina i Andrzej Kałka, Romualda i Józef Kondrat, Łucja i Alfred Kowol, Bronisława i Rajmund Poloczek, Bronisława i Stefan Porembscy, Róża i Bernard Stolarczyk oraz Maria i Henryk Zdrzałek.

Podczas uroczystości zostali wspomnieni również Jubilaci, którzy w tym roku obchodzili imponujące Jubileusze: Kamiennych Godów, tj. 70 lecie małżeństwa – Państwo Jadwiga i Ludwik Gruszka oraz Żelazne Gody, tj. 65 lecie małżeństwa – Państwo Maria i Herbert Szulc.

Wójt Gminy Kazimierz Adamczyk, w imieniu Prezydenta RP, uhonorował Jubilatów z 50-letnim stażem medalem z różyczką „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, po czym wszyscy razem odbierali kwiaty i życzenia, które z Wójtem Gminy złożyli: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Milanowski oraz zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego Mirosława Pietrzyba.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Panie z Zespołu Folklorystycznego „Marzanki”.

Gratulujemy Jubileuszów!