Pierwsza sesja Rady Gminy Ornontowice

W dniu 21 listopada, podczas pierwszej sesji Rady Gminy Ornontowice kadencji 2018-2023, nowo wybrani radni odebrali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na radnego oraz zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym złożyli uroczyste ślubowanie.

Ślubowanie złożył także Wójt Gminy Marcin Kotyczka. Obecny na sesji dotychczasowy Wójt Kazimierz Adamczyk złożył swojemu następcy oraz wszystkim radnym gratulacje i życzenia.

W trakcie sesji nastąpił wybór Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Pan Henryk Nieużyła oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ornontowice, którym został Pan Ryszard Milanowski.

Zdjęcia: Robert Ratajczak