Ślubowanie Wójta

W dniu 21  listopada 2018 r. podczas pierwszej sesji Rady Gminy, Wójt Gminy – Marcin Kotyczka – zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym złożył uroczyste ślubowanie, obejmując tym samym obowiązki wójta.

Art. 29a. Ustawy o samorządzie gminnym:

1. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:

„Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta).”

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.