Wymiana zniszczonych grabów przy ul. Grabowej

W dniu 8 listopada br., wzdłuż ul. Grabowej, dokonano nasadzeń siedmiu grabów zwyczajnych. Nowe nasadzenia zastąpiły graby zniszczone w kwietniu br., kiedy to nieznani sprawcy dokonali złamania sześciu z dziesięciu drzew oraz uszkodzenia jednego.

Mamy nadzieję, że nowo nasadzone drzewa już na stałe wpiszą się w krajobraz ulicy Grabowej i staną się jego nieodłącznym, rozpoznawalnym elementem.

dav