Zaproszenie do zapoznania się z broszurami informacyjnymi

Od 1 września 2017 r. obowiązują przepisy tzw. „uchwały antysmogowej” dla całego terenu województwa śląskiego. Uchwała ta nakłada obowiązek m.in. wymiany starych kotłów na nowe, które spełniają odpowiedni standard emisyjny i określa daty graniczne wymiany urządzeń grzewczych, gdzie w pierwszej kolejności tj. do roku 2021 powinny zostać wymienione kotły eksploatowane powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej.

W chwili obecnej trwa kampania edukacyjna pn. „W zdrowym środowisku, zdrowy oddech” – kampania edukacyjna Gminy Ornontowice, dofinansowana w części ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach kampanii zostały wydane m.in. broszury informacyjne, z których można pozyskać wiadomości np. na temat podstawowych zapisów w/w uchwały w zakresie urządzeń grzewczych – terminach wymiany i zakazach spalania, ale również o poziomach ostrzegania w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz możliwych do podjęcia przez gminę działań. Zapraszamy do zapoznania się z treścią broszur, które dostępne są m.in. w budynku Urzędu Gminy, jednostkach Urzędu oraz niektórych sklepach w naszej Gminie. Więcej informacji na temat m.in. uchwały antysmogowej, programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego można uzyskać na stronie internetowej: https://powietrze.slaskie.pl/.