Informacje z KRUS

Informacje z KRUS:

  1. Bez zmian stawki na ubezpieczenie społeczne rolników.
    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, w I kwartale 2019 r. nadal stanowić będzie kwotę 42 zł;
  2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że do 15 stycznia 2019 r. można nadsyłać prace na XXIV Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”.
Komunikat: Komunikat prasowy