Ławka Niepodległości dla Samorządów

W dniu 19 grudnia 2018 roku na placu za budynkiem Urzędu Gminy miało miejsce uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Ławki Niepodległości dla Samorządów.

W imieniu władz gminy odsłonięcia dokonał Wójt Gminy Ornontowice Pan Marcin Kotyczka oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ornontowice Pan Ryszard Milanowski.

Rok 2018 jest rokiem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości! Wszyscy doceniamy fakt, że możemy żyć, pracować, uczyć się i czerpać z życia co najlepsze w wolnej Ojczyźnie. Lecz by tak mogło być, nasi przodkowie stoczyli nie jedną i nawet nie dziesięć heroicznych walk i bitew. Pamiętamy o ich postawie i determinacji, o tym, że tak wielu z nich oddało życie w walce o Niepodległą. Dziś oddajemy im hołd. Wyrazem naszej pamięci niech będzie pomnik absolutnie wyjątkowy – Ławka Niepodległości. Obiekt ten łączy w sobie przesłanie tamtych lat z współczesnym wizerunkiem i funkcjonalnością. (…) Wojsko Polskie to nie tylko żołnierze, sprzęt i wyszkolenie, to również kultywowanie tradycji narodowych, orężnych i patriotyzmu. (…) Żywię zatem ogromną nadzieję, że ten pomnik pozostanie w Ornontowicach i dla Ornontowiczan żywym dowodem na to, że walki o wolną Polskę nie toczyły się tylko w stolicy, ale także tu – w Ornontowicach! – powiedział w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Ornontowice.

Geneza powstania Ławki Niepodległości sięga zaledwie miesiąca sierpnia br., kiedy to został ogłoszony konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej dedykowany gminom, a dotyczący 80% dofinansowania realizacji pomników okolicznościowych upamiętniających 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Gmina Ornontowice złożyła ofertę konkursową wraz z prawie 270 innymi gminami w Polsce. Na początku października ogłoszono wyniki. Znaleźliśmy się w gronie 143 gmin, które zdobyły dofinansowanie, jednakże dopiero 26 listopada zostaliśmy zaproszeni do podpisania umowy o dofinansowanie.

Od tej daty aż do dziś rozegrała się karkołomna walka z czasem, bowiem warunkiem otrzymania dotacji było wykonanie i udostępnienie Ławki Niepodległości do końca 2018 roku. W ciągu ostatnich 3 tygodni doprowadzono zasilanie w miejsce lokalizacji Ławki Niepodległości, wykonano utwardzenie oraz wykonano i dostarczono element najważniejszy.

Ławka Niepodległości jest pomnikiem o ustandaryzowanym wyglądzie. Swoim wyglądem ławka pomnikowa będzie stanowiła ozdobę lokalnego krajobrazu i przyciągała uwagę przechodniów. Minimalistyczna forma ławki bez przesadnych estetycznych akcentów powinna być tłem dla odbiorców, którzy siadając na ławce są aktualnym obrazem niepodległych wolnych ludzi.

Ławki Niepodległości w sposób godny upamiętnią polską państwowość, ale także mają walory edukacyjne oraz praktyczne. Siedząc na ławce, każdy będzie mógł zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Duży nacisk postawiono na nowoczesność – pomniki posiadają fotokody QR, które umożliwią ściągnięcie materiałów historycznych oraz ułatwienia, jak np. ładowarki urządzeń mobilnych. Ławka jest podświetlana systemem LED. Istotną częścią korpusu ławki jest element loga, czyli napisu “niepodległa” w oryginale pisany ręką Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ławka Niepodległości oprócz podświetlenia napisu “niepodległa” zawiera treści edukacyjne:

  • fragment Depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego z 16 listopada 1918 r.,

  • jako część regionalną: Szlak Powstań Śląskich – odnoszący się do walk Polaków zamieszkujących Górny Śląsk o powrót do odrodzonej Polski,

  • fragment Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – Marsz I Brygady,

  • lokalne tradycje oręża Wojska Polskiego, w narracji Pani Moniki Orłowskiej-Przybyła.

Do pobrania: “Lokalne tradycje oręża wojska polskiego związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości” opis