AKTUALIZACJA POWIADOMIENIA o jakości powietrza z dnia 18.12.2018 roku (POZIOM III zastępuje się POZIOMEM II)

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach dokonał aktualizacji ostrzeżenia o jakości powietrza – POZIOM III  – (informacyjny i operacyjny, nakazowo/zakazowy) ZASTĘPUJE SIĘ POZIOMEM II  – (informacyjny i operacyjny).
Ostrzeżenie obowiązuje: 19.12.2018 r.
W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.
Zaleca się podjęcie następujących środków operacyjnych:
1. Rozszerzona akcja informacyjno-ostrzegawcza skierowana do ludności zwłaszcza do grup osób szczególnie narażonych,
2. Zaleca się ograniczenie stosowania kominków,
3. Zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorczej zamiast indywidualnej.

AKTUALIZACJA POWIADOMIENIA z dnia 18.12.2018 roku (POZIOM III zastępuje się POZIOMEM II) – POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu pow_ryzyko_przek 150 PM10 19.12.2018