Zaproszenie na szkolenie “Nabycie uprawnień do uboju zwierząt gospodarskich”

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie zaprasza na szkolenie dla producentów rolnych i osób z powiatu mikołowskiego.

Tematem szkolenia będzie ubój gospodarczy zwierząt, zasady jego przeprowadzania oraz uzyskanie wymaganych uprawnień. Szkolenie odbędzie się 18 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w ŚODR Mikołów,  ul. Gliwicka 85, sala konferencyjna. Wykładowcą będzie Powiatowy Lekarz Weterynarii – PIW Tychy.