Komunikat – dostateczna jakość powietrza

Z uwagi na wystąpienie przekroczenia poziomu wynoszącego 150 μg/m3 dla pyłu PM10 oraz ogłoszenia przez Wojewódzki Inspektorach Ochrony Środowiska w Katowicach II poziomu ostrzegania, zaleca się:

– ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

– stosowanie się do zaleceń lekarskich,

– unikanie przewietrzania pomieszczeń na czas trwania ostrzeżenia,

– ograniczenie wykonywania prac powodujących zapylenie np. stosowanie dmuchaw, prace wyburzeniowe itp.,

– ograniczenie stosowania kominków,

– korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.

Treść komunikatu: pow. o przekroczeniu 150 PM10 dn. 18.12.2018