KONTROLE KOTŁOWNI

Rozpoczął się sezon grzewczy i powrócił problem złej jakości powietrza.

Dlatego też, podejmując walkę ze smogiem i realizując zapisy Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz „uchwały antysmogowej”, pracownicy Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami przeprowadzać będą kontrole kotłowni w zakresie spalania odpadów i paliw zabronionych do stosowania. Kontrole mogą odbywać się także podczas weekendu, w przypadku ogłoszenia alarmu smogowego.

Prosimy mieszkańców o umożliwienie pracownikom Urzędu dostępu do kotłowni i przeprowadzenia kontroli. Zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, upoważnieni pracownicy urzędu, wykonując kontrolę, uprawnieni są do wstępu na nieruchomość w godzinach od 6.00. do 22.00.