Nowe nasadzenia drzew

W listopadzie br., w północnej części Gminy, nasadzono 19 drzew, w tym 7 szt. z gatunku lipa drobnolistna oraz 12 szt. z gatunku głóg pięcioszyjkowy. Nasadzone rośliny w przyszłości będą stanowiły ochronny pas zieleni dla planowanej inwestycji tj. oczyszczalni ścieków „Ornontowice-Północ”.