Sesja Rady Gminy – 12 grudnia

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice
zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 16:00
w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: porządek obrad_sesja_III_12.12.2018

Wiodącym tematem sesji będzie uchwalenie budżetu na 2019 rok.