Informacja z Urzędu Statystycznego

Informacja o badaniach ankietowych przeprowadzanych w gospodarstwach indywidualnych o symbolu R-ZW-B (Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej) oraz R-ZW-S (Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego) przeprowadzanych w dniach 30 listopada do 21 grudnia 2018 r.

Plakat: r-zw-b_r-zw-s