Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych

Urząd Gminy informuje, iż w dniu 3.12.2018r. zakończyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Ornontowice następujących projektów:

  • „Program Słoneczna Gmina II”,
  • „Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach”,
  • „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice”,

ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych