Ławka Niepodległości dla samorządów

Informujemy, iż w dniu 26.11.2018 r. Gmina Ornontowice podpisała umowę o udzielenie dotacji celowej na zadanie pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów”.

Na realizację zadania związanego z budową pomnika upamiętniającego tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławki Niepodległości, w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Gmina Ornontowice uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% wartości zadania.

Oddanie Ławki Niepodległości do użytkowania nastąpi nie później niż do końca grudnia bieżącego roku.