Zaproszenie Wójta

Wójt Gminy Ornontowice zaprasza Mieszkańców

do wzięcia udziału w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia

Ławki Niepodległości dla Samorządów,

która odbędzie się

19 grudnia 2018 r. o godz. 12:00

na placu za budynkiem Urzędu Gminy.

W programie odsłonięcie, poświęcenie i prezentacja Ławki Niepodległości przy udziale młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.