Akcja Zima 2018/2019

Na terenie Gminy Ornontowice występują cztery rodzaje dróg:

  • drogi wojewódzkie – odśnieżane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych – ul. Bujakowska;

  • drogi powiatowe – odśnieżane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych – ul. Chudowska, Dworcowa, Orzeska, Zamkowa, Zwycięstwa;

  • drogi gminne – odśnieżane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach – ul. Akacjowa, Bankowa, Boczna, Bukowa, Cicha, Cyprysowa, Działkowa, Grabowa, Graniczna, Hutnicza, Jarzębinowa, Jasna, Klasztorna, Klonowa, Kolejowa, Krótka, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Marzankowice, Nowa, K. Miarki, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Pośrednia, Słoneczna, Solarnia, Świerkowa, Tartaczna, Żabik;

  • drogi prywatne – odśnieżane przez właścicieli tych dróg.

W przypadku uwag do stanu utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych należy kontaktować się z Powiatowym Zarządem Dróg w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8 tel. 32 22 44 499 lub całodobowo 512 294 375.

W przypadku uwag do stanu utrzymania dróg gminnych należy kontaktować się z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach tel. 32 336 12 33 lub całodobowo 501 548 282.

Drogi prywatne są utrzymywane przez właścicieli terenu.

Utrzymanie dróg gminnych polega na ich odśnieżaniu w trakcie lub zaraz po ustaniu opadów atmosferycznych jako drogi „białe przejezdne”, bez dodatkowego posypywania środkami chemicznymi czy materiałem sypkim. Ze względu na fakt, iż drogi gminne są drogami lokalnymi, a ruch ma charakter bezpośredniego dojazdu do posesji, tego typu utrzymanie jest wystarczające, wymagające jedynie rozwagi kierowców korzystających z tych dróg. Ponadto ZGKiW utrzymuje parkingi i place na terenie Ornontowic wraz z chodnikami przydrożnymi, które są utrzymywane w stanie umożliwiającym na swobodne poruszanie się wraz z likwidacją ich śliskości poprzez posypywanie piaskiem lub polanie solanką w miejscach najbardziej uczęszczanych. W tym miejscu należy przypomnieć, iż obowiązek utrzymania chodników zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy do właścicieli działek, do których przylega chodnik przydrożny. Dlatego przypominam, że utrzymanie właściwego stanu chodników należy do nas wszystkich i oby podczas tej zimy nikt nie odczuł tego faktu na własnej skórze w przypadku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku.

Jak w latach ubiegłych ZGKiW wybrał operatorów do utrzymania zimowego dróg gminnych w stanie „BIAŁE PRZEJEZDNE” z podziałem na trzy rewiry obszarowe.

 1. Pierwszy rewir tj. ul. Kolejowa, Polna, Marzankowice, Pośrednia i Okrężna odśnieżać będzie Firma Usługi Wielobranżowe Celina Domogała z Ornontowic.

 2. Drugi rewir tj. ul. Bankowa, Boczna, Cicha, Graniczna, Jasna, Krótka, Lipowa, Nowa, Ogrodowa, Słoneczna, Solarnia odśnieżać będzie firma Usługi dla ludności Kazimierz Zajusz z Ornontowic.

 3. Trzeci rewir tj. ul. Akacjowa, Grabowa, Bukowa, Cyprysowa, Działkowa, Hutnicza, Jarzębinowa, Klasztorna, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Karola Miarki, Świerkowa, Tartaczna, Żabik odśnieżać będzie firma Usługi Wielobranżowe Celina Domogała z Ornontowic.

Ponadto ZGKiW dysponuje własną grupę gospodarczą, która posiada sprzęt mechaniczny i ręczny do utrzymania zimowego chodników, parkingów i innych elementów infrastruktury.