Bezpłatne przejazdy uczniów

Przypominamy, że od zeszłego roku istnieje możliwość darmowych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych (którzy ukończyli 7 rok życia) oraz z gimnazjów (nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 16 rok życia) na liniach autobusowych organizowanych dotychczas przez MZK Tychy i KZK GOP Katowice. Na odbywanie przedmiotowych przejazdów wymagane jest posiadaniem karty ŚKUP dla dzieci z zapisem elektronicznym ulgi (zakodowanie usługi na karcie). Szczegóły składania wniosków o kartę ŚKUP dla dzieci znajdują się na stronie www.portal.kartaskup.pl. Od stycznia 2019 r. usługi w powyższym zakresie przejęła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Gmina Ornontowice nie jest członkiem Metropolii jednakże darmowe przejazdy nadal obowiązują m.in. w związku z podpisaną przez Wójta Gminy Ornontowice umową z dnia 27.12.2018 r.