Ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM II

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wydał ostrzeżenie o jakości powietrza POZIOM II  – informacyjny i operacyjny.
W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.

Z uwagi na ryzyko przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz ogłoszenia przez Wojewódzki Inspektorach Ochrony Środowiska w Katowicach II poziomu ostrzegania, zaleca się:

– ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

– stosowanie się do zaleceń lekarskich,

– unikanie przewietrzania pomieszczeń na czas trwania ostrzeżenia,

– ograniczenie wykonywania prac powodujących zapylenie np. stosowanie dmuchaw, prace wyburzeniowe itp.,

– ograniczenie stosowania kominków,

– korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.

Komunikat: pow_ryzyko_przek 150 PM10 07.01.2019