Informacja w sprawie przyłączenia do sieci gazowej

W związku z licznymi zgłoszeniami Mieszkańców, dotyczącymi możliwości przyłączenia do sieci gazowej, Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w sprawie przyłączenia do sieci gazowej należy kontaktować się z Gazownią.

 

Dane kontaktowe:

Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Gazownia w Gliwicach
ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice
tel.: 32 398 55 52

https://www.psgaz.pl/oddzial-zaklad-gazowniczy-w-zabrzu-dane-teleadresowe

 

Jednocześnie przekazujemy wykaz ulic, przy których na dzień dzisiejszy można podłączyć się do istniejącej sieci gazowej:

– Zwycięstwa,

– Okrężna,

– Kwiatowa,

– Ogrodowa,

– Cicha (od ul. Zwycięstwa do nr 12; 31),

– Krótka,

– Nowa (od ul. Zwycięstwa do ul. Krótkiej),

– Lipowa,

– Słoneczna,

– Jasna,

– Boczna,

– Orzeska (droga przez park),

– Dworcowa,

– Kolejowa (od ul. Pośredniej do ul. Dworcowej),

– Marzankowice (część przy nr od 18 do 29),

– Grabowa (os. Zielone Wzgórze),

– Akacjowa,

– Działkowa,

– Bujakowska.